โลโก้ hosting international
hosting-international.com
English language
ข้อควรเรียนรู้เพิ่มเติม
Not Thai? Read the terms of services in English by clicking here

hosting-international.com: หน้ายอมรับเงื่อนไข เงื่อนไขข้อตกลงสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่เกี่ยวข้องใดๆกับเว็บไซต์นี้จะต้องได้ความยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ ที่มีไว้ให้เรียนรู้เพิ่มเติม กรุณาอ่านเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขข้อตกลง และ คุกกี้ ของเว็บไซต์ก่อนเข้าใช้บริการ

ติดต่อเรา: info@hosting-international.com โทรศัพท์ 0846363279


นโยบายส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ hosting-international.com มีความพยายามปกป้องรวบรวมเก็บรักษา ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอย่างดีที่สุด และเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบของรัฐในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก็บจากลูกค้าและผู้เข้าเยี่ยมชมจากผู้ใช้เว็บไซต์นี้

 1. นโยบายนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์ hosting-international.com เท่านั้น ส่วนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่พบในการลิงก์ข้อมูลจากเรา ไม่สามารถใช้นโยบายส่วนตัวนี้ได้ (กรุณาอ่านนโยบายส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น)
 2. มีขั้นตอนมากมายหลายช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น จากแบบฟอร์มที่ลูกค้าป้อนข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ อีเมล โทรศัพท์ หรืออื่นๆ ที่ผู้ใช้เลือกใช้ติดต่อสื่อสารกับเรา เพื่อสำหรับสอบถามข้อมูล นอกจากนี้เรายังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดนำทางอินเทอร์เน็ตผู้ใช้งานอีกด้วย
 3. รายละเอียดข้อมูลของลูกค้าและผู้เข้าเยี่ยมชมจะไม่ถูกนำไปขายหรือเปิดเผยเป็นอันขาด ยกเว้นจะทำการได้เมื่อมีการตัดสินใจความเชื่อที่จำเป็นต้องส่งมอบข้อมูลให้บุคคลที่สาม โดยมีข้อกำหนดตามกฎหมาย และตามความจำเป็นของเงื่อนไขผู้ให้บริการนั้น
 4. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้เราส่งอีเมลโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลในจำนวนไม่เกิน 2 อีเมลต่อปี ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นลูกค้าของเราจะส่งจำนวนไม่เกิน 1 อีเมลต่อเดือน ข้อจำกัดนี้ไม่เกี่ยวกับอีเมลใช้ในการสื่อสารทางเทคนิคหรือในสัญญาสำหรับลูกค้าเรา
 5. ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอยกเลิกสถานะข้อมูลส่วนตัวกับระบบ hosting-international.com ได้ ยกเว้นข้อมูลส่วนตัวที่ไม่สามารถยกเลิกได้ตามกำหนดกฎหมายเท่านั้น คำขอยกเลิกข้อมูลสามารถทำได้โดยการส่งอีเมล หากไม่มีคำตอบรับจากเรา อาจเป็นเพราะอีเมลของคุณอยู่ภายใต้การกรองสแปม หรือสามารถติดต่อได้โดยช่องทางโทรศัพท์ +66846363279
 6. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับลูกค้าของเราจะพยายามที่จะส่งอีเมลแจ้ง

เงื่อนไขและข้อตกลง

 1. คุณยืนยันว่าคุณมีอายุครบตามที่ได้บัญญัติทางกฎหมายในสัญญาการให้บริการนี้
 2. ลูกค้า (ลูกค้าหรือเรียกว่าคุณ) ตกลงยอมรับว่าทุกการสื่อสารใดๆ ในการส่ง และรับอีเมลระหว่างเราจากที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียนบัญชี/บริการกับเรา (เราหรือเรียกว่า hosting-international.com) จะถือว่าเป็นการสื่อสารอย่างเป็นทางการและส่ง โดยในนามบุคคลใดก็ตาม เราจะยึดหลักตามบัญชีอีเมลที่ได้มีการลงทะเบียนไว้กับเราเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องระบุตัวตนของชื่อหรือลายเซ็นผู้ส่ง และทุกครั้งที่มีการดำเนินการเช่าบริการสินค้ากับเรา ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อหลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และลูกค้าตกลงพร้อมยินยอมให้ระงับการให้บริการในกรณีที่ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขข้อตกลง
  เมื่อโดเมนครบกำหนดต่ออายุ หากไม่มีการชำระเงิน ทางเราจะถือว่าคุณไม่มีความต้องการต่ออายุโดเมนอีกต่อไป และเราไม่รับประกันว่าคุณจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการสั่งซื่อชื่อโดเมนนี้ได้อีก
 3. ในกรณีที่มีการเรียกขอคืนค่าใช้จ่ายกลับ โดยทางบริษัทบัตรเครดิต หรือบริษัทที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับระบบการเงินในระหว่างเรามีการดำเนินการคืนค่าใช้จ่ายกลับให้ลูกค้า ลูกค้ายอมรับและยินยอมอนุญาตให้เราระงับการให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกคืน หากกรณีลูกค้าชำระเงินค่าบริการหล่านี้ใหม่ ลูกค้ายินยอมและยอมรับให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจการตัดสินใจของเราที่จะพร้อมให้บริการหรือไม่ พร้อมยินยอมชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมเพิ่มโดยไม่มีเงื่อนไข
 4. ความรับผิด: hosting-international.com จะมอบสินค้าบริการให้ตาม "สภาพเป็นจริงเท่าที่มี" และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจหรือบุคคลที่สามของคุณที่เกี่ยวข้องอาจประสบปัญหา เนื่องจากความล้มเหลวในระบบของเราใดๆ เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดหรือการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ดังนั้นลูกค้าควรที่จะมีการดำเนิการสำรองข้อมูลไว้ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเอง (cPanel ของเรามีระบบสำรองข้อมูล โดยลูกค้าต้องดำเนินการด้วยตัวเอง)
 5. ลูกค้าตกลงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่เว็บไซต์ของลูกค้าเองมีการดำเนินการเผยแพร่เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่น พร้อมกับยินยอมจ่ายค่าชดเชยทั้งหมดที่จะป้องกัน และให้ความปกป้อง hosting-international.com ในเครือเจ้าหน้าที่กรรมการและพนักงาน และต่อต้านใดๆ ที่เกิดจากการเรียกร้องใดๆ ทั้งหมดของบุคคลที่สามและยินยอมรับผิดต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ และยังรับผิดชอบในการให้บุคคลใดที่มีการเข้าถึงบัญชีหรือคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ต้องถ่ายโอนหนี้สินให้กับพวกเขาหรือของบุคคลที่สาม
 6. ระบบ SSL ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในนามหรือองค์กรหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ชื่อลงทะเบียน SSL และสามารถนำไปใช้หนึ่งเว็บไซต์ต่อหนึ่งระบบ SSL หรือขึ้นอยู่กับการอนุญาตจากระบบ hosting-international.com ไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรงทางอ้อมใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ SSL นอกจากนั้นระบบ SSL ไม่สามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมที่มีความต้องการประสิทธิภาพสูงในภายใต้สถานการณ์ที่อันตราย
 7. ลูกค้ายินยอมและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการจดทะเบียนนามสกุล (TLD) โดเมน SSL และ WhoisGuard ในแต่ละนามสกุลโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายหรือกฎระเบียบของนามสกุลนั้นๆ เพื่ออนุญาตให้มีการถ่ายโอนของโดเมน ลูกค้ายินยอมให้เราหรือตัวแทนกำหนดค่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงการโอนย้ายโดเมนพร้อมยินยอมให้ดำเนินการได้ก่อนกำหนดนายทะเบียนล็อกทั่วไปภายใน 60 วัน พร้อมยินยอมให้เราทำสัญญาแทนระหว่างลูกค้ากับนายทะเบียนนามสกุลนั้นได้และบางนามสกุล (TLD) ของแต่ละนายทะเบียนนามสกุลอาจมีการติดต่อหาลูกค้าโดยตรงหรือผ่านเรา เพื่อขอเอกสารบางอย่างเพิ่มเติมลูกค้ายินยอมให้ความร่วมมือ การปฏิบัติตามกฎและนโยบายของนายทะเบียน ลูกค้าต้องรับผิดชอบสำหรับการสืบหาเนื้อหาของนโยบายนายทะเบียนนามสกุล (TLD) ผู้ให้บริการ SSL และ WhoisGuard นั้นๆ ไม่ว่าจะสะท้อนให้เห็นในข้อตกลงนี้หรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าข้อมูลใดๆ ที่จัดเตรียมให้ทาง hosting-international.com ในการเชื่อมต่อกันภายใต้ข้อตกลงการให้บริการมีความถูกต้องล่าสุดและครบถ้วน หากตรวจพบข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้าให้มามีความเท็จ ลูกค้ายินยอมให้เราระงับการให้บริการใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถมีระยะเวลาผ่อนผันสำหรับการแก้ไขชื่อการลงทะเบียนโดเมนเมื่อลูกค้าทำการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ICANN.ORG สิทธิของผู้ซื้อ
 8. Hosting-international.com มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่มีอยู่ในขณะนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต การถูกเข้าโจมตีสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในเชิร์ฟเวอร์ที่มีความซับซ้อนมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยเราจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง ปกติลูกค้าจะต้องดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านให้บ่อยเพื่อป้องกันความปลอดภัย
 9. ขโมยข้อมูล ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการขโมยข้อมูลโดยวิธีตรงจากเจ้าของกับระบบฟิชชิ่ง ลูกค้าจะต้องป้องกันโดยใส่รหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูงสุด ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำทั้งหมดที่เกิดภายใต้บัญชีของคุณ ดังนั้นลูกค้าจะต้องปกป้องและรักษาข้อมูลให้มีความปลอดภัย
 10. Hosting-international.com ทีมงานไม่ได้ขอรหัสผ่านของคุณ ลูกค้าสามารถร้องขอ hosting-international.com ในการดำเนินการบางอย่างที่จำเป็นต้องมีการใช้รหัสผ่าน ในกรณีที่ว่า (และเฉพาะภายใต้การร้องขอของลูกค้าเท่านั้น) ลูกค้าจะปล่อยรหัสผ่านชั่วคราวให้กับทีมงาน เมื่อการดำเนินงานสิ้นสุดลูกค้าจะต้องดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีอีกครั้ง
 11. ในกรณีการบริการจัดการข้อมูลเว็บลูกค้าของระบบ hosting-international.com จะเก็บบันทึกประวัติและข้อมูลการดำเนินงานตามขั้นตอนเข้าสู่ระบบ โดยภายในทีมงานมีขั้นตอนการทำงานในระบบแบบ: บล็อก คือทีมงานแต่ละคนจะทำงานแยกส่วนกัน ลักษณะโดยทีมงานหนึ่งคนไม่สามารถเข้าทำงานได้ทุกระบบ และลูกค้าต้องมีความรับผิดชอบในส่วนของข้อมูลที่เป็นเนื้อหาหรือรูปภาพอื่นๆ สำหรับอัปเดตเว็บว่าไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้อื่นและผิดต่อกฎหมายใดๆ ทั้งหมด ก่อนดำเนินการส่งมอบเนื้อหาให้กับทีมงานดำเนินการอัปเดต นอกจากนั้นในกรณีที่ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เราเป็นผู้ดูแลจัดการจะต้องแจ้งให้ทีมงานเราทราบอย่างเป็นทางการ
 12. เว็บโฮสติ้ง&โดเมนและบริการอื่นๆ ยินดีให้บริการสำหรับบริษัท ธุรกิจ ห้างร้าน หุ้นส่วน ส่วนบุคคล และอื่นๆ โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้
  ►ไม่อภิปรายหรือวิจารณ์หัวข้อเกี่ยวกับการเมือง
  ►ไม่อภิปรายหรือวิจารณ์หัวข้อเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  ►ไม่บริการเว็บไซต์ที่นำเสนอสิ่งผิดกฎหมายไทย
  นอกจากนี้เรายังสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราที่จะดำเนินการยุติการให้บริการและระงับบัญชี โดยไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ การละเมิดจะถูกรายงานไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยอมรับของเว็บไซต์หรือบริการของคุณ กรุณาติดต่อเราได้ที่ info@hosting-international.com
 13. การตรวจสอบการทำงานของสินค้าและบริการ ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและบริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา ก่อนส่งมอบสินค้าและบริการ เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าและบริการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งาน ภายหลังจากลูกค้ารับสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องมั่นตรวจสอบสินค้าและบริการด้วยตัวเอง (ภายหลังส่งมอบสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบให้) หากลูกค้าตรวจพบสินค้าและบริการระบบบางอย่างหยุดทำงานหรือทำงานผิดจากปกติทั่วไป ให้รีบแจ้งมาทางทีมงานทราบทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงสินค้าและบริการให้เร็วที่สุด เพื่อความสะดวกของลูกค้า
 14. ความหมายของไม่จำกัด ไม่จำกัด ในอุตสาหกรรมโฮสติ้งไม่ใช่ข้อกำหนดที่บังคับใช้ หมายความว่า ทุกไฟล์ในโฮสติ้งเราทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจ "ไม่จำกัด " ต้องสามารถเข้าถึงได้จากลิงก์จากหน้าอื่นๆ ในโดเมนเดียวกัน และเชื่อมต่อกันทั้งหมดต้องเป็นไฟล์ html หรือไฟล์อื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บเพจและไฟล์ไม่สามารถอยู่เพียงลำพังเท่านั้น
  การอนุญาตให้ดำเนินการสำรองข้อมูลของเว็บไซต์สามารถสำรองได้ถึง 2 ครั้ง แต่ไม่อนุญาตให้มีการสำรองข้อมูลซ้ำที่ได้สำรองไว้ก่อนแล้ว การเข้าเยี่ยมชมที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ต้องเป็นสถานการณ์เข้าเยี่ยมชมจริงและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น หากมีการเปิดให้บริการอื่นๆ การเข้าชมการไลน์สดหรือ mining หรือการใช้งานแอปพลิเคชันภายนอกจะ จำกัด และจำนวน inode การเข้าชมทางอีเมลเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ภายใต้ดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียว hosting-International.com ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดประเภทการใช้ดิสก์และแบนด์วิดท์ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสมและ จำกัด ไว้ในแพคเกจไม่ จำกัด
 15. NO Spam: hosting-international.com สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่ใช้บัญชี เพื่อส่งอีเมลสแปมใดๆ ที่ไม่พึงประสงค์ เราจะเรียกเก็บใช้ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการกำจัดบัญชีดำ หรือความเสียหายอื่นๆ ลูกค้ายินยอมตกลงยอมจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการร้องขอ
 16. ปิดให้บริการมันอาจเป็นเหตุการณ์ที่จะเป็นไปได้น้อยมากที่ hosting-international.com จะปิดการให้บริการลง เพราะเราเป็นเครือข่ายอื่นๆ จำนวนมากและ จะยังคงให้บริการต่อไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่จะปิดให้บริการเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งปี ยกเว้นมีเหตุการณ์การจลาจล ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาเหตุที่สำคัญอื่นๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการให้บริการต่อไปได้
 17. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงและข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคบางอย่าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับลูกค้าของเราจะพยายามที่จะส่งอีเมล

Cookies

 1. ในบางหน้าเว็บไซต์นี้เราอาจใช้คุกกี้เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานและช่วยในการดำเนินการช้อปปิ้งออนไลน์
 2. เป็นชิ้นเล็กๆ ของตัวอักษรที่เว็บไซต์ใส่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ทุกคุกกี้ของเราไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ
 3. คุกกี้ของเราเป็นคุกกี้ทางเทคนิคเท่านั้นไม่ได้ใช้คุกกี้ฟังก์ชันโปรไฟล์
 4. Inหน้าเว็บที่มีเนื้อหาของ Google (อาทิเช่น วิดีโอ Youtube หรือ แผนที่ Google) Google จะติดตั้งคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google นโยบายส่วนตัว คลิกที่นี่
 5. ผู้ใช้บริการสามารถทำการลบคุกกี้ของเราได้ตลอดเวลาในเบราว์เซอร์ของคุณขึ้นอยู่กับชื่อเบราว์เซอร์ที่ใช้นั้นๆ วิธีการลบคุกกี้ก็แตกต่างกันไปด้วย เช่น สำหรับวิธีการลบคุกกี้ในเบราว์เซอร์ที่ชื่อ Firefox คุณสามารถเขียนใน Google "ลบคุกกี้ Firefox" หรือ สามารถเขียน "ลบคุกกี้ชื่อเบราว์เซอร์ของคุณ" เพื่อให้ได้คำแนะนำพร้อมปฎิบัติตาม
  ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งระบบคอมพิวเตอร์ไม่อนุญาตรับคุกกี้ได้โดยใช้วิธีการแนะนำจาก Google ในกรณีที่คุณไม่อนุญาตรับคุกกี้จากเราคุณจะไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภันฑ์พร้อมกับใช้บริการจากเราได้


บันทึกสุดท้าย

ระบบการลิงก์กับการเชื่อมโยงไปยังหน้าเฉพาะในเว็บไซต์ของเรา สามารถทำได้ตลอดเวลา
ขอบคุณคะinfo@hosting-international.com 2017© เราHosting International อยู่ห่างประมาณ 130 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ (กทม.) 339/753 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ บางละมุง พัทยา ชลบุรี 20150 ประเทศไทย
นโยบายส่วนตัวและเงื่อนไขข้อตกลง      ระบบการลิงก์กับการเชื่อมโยงไปยังหน้าเฉพาะในเว็บไซต์ของเรา สามารถทำได้ตลอดเวลา